instagram: dzneftemash Republic of Bashkortostan, Ufa, ul. Komsomolskaya, 15. Russian version
 +7 (347) 285-51-55 +7 (34768) 3-11-19

Ordering equipment